EU and Western Balkan States - članci
Uvod – Gordan Akrap
(Br. 2, 2020. EU i zemlje Zapadnog Balkana)
13 Jan 2021 12:11:00 PM
1556 views
Područje zapadnog Balkana bilo je, jest i vrlo vjerojatno će još dugi niz godina biti izvor ozbiljnih sigurnosnih izazova (političkih, gospodarskih, socijalnih, sigurnosnih, vjerskih, etničkih....). Ti izazovi predstavljaju ozbiljan problem kako za te države tako i za njihovo neposredno susjedstvo te za Europu u cjelini. Preplitanje i sukobljavanje različitih interesa drugih regionalnih i globalnih „igrača“ na ovom malom prostoru usporava procese izgradnje učinkovitih društava i država temeljenih na vladavini prava i jednakim pravima na slobodan i neometan život i razvoj.

Identificiranje minimalne razine konsenzusa oko ključnih točaka iz dalje i bliže prošlosti s ciljem izgradnje održive i učinkovite sigurne i stabilne budućnosti, cilj je ovih konferencija. Poticanje otvorenih i iskrenih razgovora što je moguće većeg broja zainteresiranih strana stvara temelje za traženjem odgovora na postavljeni cilj. U tom smo smislu tražili odgovore od relevantnih i vjerodostojnih sugovornika koji nam mogu ponuditi dobar okvir za jasnije sagledavanje istine (bar one koju pojedini sugovornici vide kao takvu i koja nije nužno istovjetna s istinama drugih sudionika) o procesima koji utječu na događanja u zemljama zapadnog Balkana. Namjerno smo se udaljili od korištenja termina političke korektnosti jer nam takva terminologija često sprječava objektivno, potpuno i pouzdano sagledavanje stvarnosti. Bez obzira koliko ta stvarnost može biti, a često i jest, turobna i bremenita brojnim drugim manjim i snažnijim izazovima.

Tamo gdje nema komunikacije između strana koje imaju različita mišljenja, nema ni mogućnosti za pronalaženjem odgovora na izazove, sadašnje i buduće. Komunikacija koju ovaj niz konferencija nudi predstavlja optimističan pogled prema izgradnji stabilnih i sigurnih odnosa na području zapadnog Balkana u korist tih društava, stanovništva, država. Izgradnja stabilnih i sigurnih prosperitetnih zajednica na području zapadnog Balkana treba biti jedan od ključnih interesa Europe i svijeta.

Preuzmite članak u PDF formatu


Tijekom izrade ove publikacije nismo unosili korekcije u sadržaje pojedinih izlaganja jer nismo htjeli remetiti niti utjecati na njihovu izvornost. Jedina je intervencija u tekst bilo integriranje izlaganja kolega Vukovića i Milića (tema: Crna Gora) u posebni dokument koji donosimo kao njihovo uvodno izlaganje u temu. Zbog toga postoji mogućnost da se ponegdje primijete pojedine nepravilnosti. Nadamo se da one neće utjecati na ono što je držimo bitno: sadržaj koji imamo ukazuje da postoje volja, želja, uvjeti i mogućnosti da sve strane koje sudjeluju u izgradnji ovih društava i država zajedno komuniciraju s ciljem traženja održivih rješenja koja će biti u skladu s pravilima na kojima počiva i EU. Jedino tako se, prihvaćanjem perspektive za članstvom u EU, područje zapadnog Balkana može odmaći od predrasuda i stereotipa koji o tom području već stoljeće dominiraju u političkom i javnom izričaju.

Gallery / Galerija slika
Nema galerije slika / No image Gallery